Verksamhetsorter

Närheten till marknaden har alltid varit
en ledstjärna och detta har lett fram till
lokala etableringar runt om i landet.

Vi har idag 7 lokala verksamheter med
säljare och lager samt ett centrallager
med administration i Arboga.

Vi är ca 40 anställda och omsätter
knappt 160 MSEK.

Leveranser kan ske från samtliga lager
och vi har ett utvecklat ”overnight” leveranssystem.Cookies